Kundenkät 2012

2012-03-21
Även i år goda betyg i kundenkäten

VBK har sedan början av 2000-talet ett kvalitets- och miljöledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Som ett led i vår strävan efter ständig förbättring genomför vi årligen, genom personliga intervjuer, en uppföljning av vissa genomförda slumpvis utvalda uppdrag. Kunderna har att sätta betyg på hur vi klarat vårt uppdrag inom sju olika kategorier. Betygsskalan är 1-6, där 1 är mycket dåligt och 6 mycket bra. I år har vi blivit betygssatta av sjutton olika kunder i sjutton olika uppdrag.

Genomsnittsresultatet blev följande:

Kategori 1 – Produktens innehåll: 5,44
Kategori 2 – Tider: 4,88
Kategori 3 – Prisvärdhet: 5,35
Kategori 4 – Kompetens: 5,71
Kategori 5 – Samarbete / relation: 5,76
Kategori 6 – Tillgänglighet / information: 5,56
Kategori 7 – Miljöarbete: 4,14

VBK Info

Läs senaste numret av VBK-info.

Läs mer...

VAD GÖR VBK

VBK är ett konsulterande ingenjörsföretag inom byggbranschen som erbjuder tjänster inom tre huvudområden. Basen för verksamheten är  BYGGPROJEKTERING.

Läs mer...

VBK 5 decennier

Läs om VBKs 50 första år i boken "VBK 5 decennier".

Läs mer...

Vad letar du efter?