Hållbarhetspolicy

Genom ingenjörskonst och ständiga förbättringar jobbar vi för ett hållbart byggande, såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Vi förverkligar visioner genom kompetens, medarbetarskap och resurseffektiva lösningar för att minska klimatbelastning internt och i våra uppdrag. I enlighet med Sveriges färdplan är vi klimatneutrala senast 2045. Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö och vägleder våra kunder till att göra hållbara val.

Vår interna arbetsgrupp inom hållbarhet vidareutbildar oss och säkerställer att vi har den kunskapsnivå våra uppdrag kräver. Med engagemang och ett utvecklat arbetssätt säkerställer vi att våra uppdrag genomförs i enlighet med våra kunders krav, gällande lagstiftning och övriga bindande krav.

Vår sociala hållbarhet kommer till uttryck i vårt inkluderande och jämställda arbetssätt som uppmuntrar till kreativitet, glädje och utveckling.