Vårt erbjudande

Byggprojektering

Vi erbjuder tjänster inom byggnadskonstruktion, byggnadsteknik och byggnadsfysik.

Vårt erbjudande

Projektstyrning

Vi erbjuder tjänster inom projekt-, projekterings- och byggledning, entreprenad-besiktningar, kontrollansvarig PBL, Bas P och U, skyddsrumssakkunniga samt underhålls- och konditionsbesiktningar, skadeutredningar och upprättande av underhållsplaner och åtgärdsprogram.