Jobba hos oss

På VBK finns en gemensam drivkraft i att ständigt utvecklas och hjälpas åt. Vi strävar tillsammans mot att förverkliga våra och våra kunders visioner. Vi tror på individens förmågor men ser också att respektive individ stärks av våra kontinuerliga samarbeten.

Våra seniora medarbetare stöttar de mer juniora och de i sin tur utmanar våra seniorer med nya innovativa idéer. Vi väljer våra team utifrån våra kunders och projektets behov och vision. Vårt ständigt pågående interna utvecklingsarbete drivs i gemenskap av medarbetare och ledning. Vi utvecklas framför allt i vårt dagliga arbete men utbildar oss också kontinuerligt genom föreläsningar och kurser flera gånger om året. Samtliga av VBK:s ingenjörer arbetar operativt i det dagliga arbetet. De finns, likt vår serviceinriktade internadministration, alltid tillgängliga för våra medarbetare. Vi kan stolt säga att alla led, processer och projekt på VBK speglas av allas vårt engagemang i att tillsammans uppnå nya höjder. 

En hjärtefråga för oss är att arbeta medvetet och förebyggande för en säker och trygg arbetsplats. Det är en självklarhet för oss att arbeta systematiskt med den fysiska samt sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Våra chefer träffar, sedan ett antal år tillbaka, alla sina medarbetare för individuella samtal minst två gånger per månad. Samtalen bidrar till förutsättningar för fina relationer, en sund planering av våra projekt och inte minst får medarbetaren chansen att påverka sin egen arbetssituation.Alla på VBK bidrar kontinuerligt till vår goda arbetsmiljö genom att följa de rutiner som finns för att trygga vår vardag, men framför allt genom våra omhändertagande attityder och beteenden. Vi har förståelse och respekt för att vi är varandras arbetsmiljö.

Det är givetvis inte bara arbete och våra projekt som roar oss. Finns det tillfälle för att hitta på en härlig aktivitet och umgås utanför kontoret – då gör vi det, mer än gärna. Det sociala har varit viktigt ända sedan VBK startades 1958 då våra grundare ville se en annan sorts kollegial gemenskap än man sett tidigare. Afterwork initieras av entusiastiska medarbetare och vi njuter årligen av julbord och avdelningsaktiviteter. Varje år åker vi iväg på seminarium med övernattning där vi kombinerar utbildning med roliga aktiviteter. Vartannat år åker vi på en fyra dagars studieresa till en stad i Europa – ett tillfälle att fördjupa våra kunskaper och våra relationer under inspirerande studiebesök och mysiga middagar. Tack vare våra aktiviteter och kvalitetstiden vi spenderar tillsammans håller vi våra grundares vision vid liv.


Vi arbetar för en utbredd mångfald och jämställdhet på våra arbetsplatser


Byggbranschen har historiskt sett bestått av en extremt homogen grupp och där är inte heller VBK:s arbetsplatser ett undantag. Vi arbetar dock medvetet idag, likt många andra branschkollegor, för en utbredd mångfald och jämställdhet på våra arbetsplatser. Hos oss eftersöks alltid nya kollegor som bl.a. är teknikkunniga, drivna, sociala och hjälpsamma – och vi har insikt i att dessa kompetenser och egenskaper kan återfinnas hos alla individer oavsett bakgrund eller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Vi ser att vissa kvalifikationer och förmågor är ett måste för att bli en framgångsrik ingenjör på VBK, men det innebär inte att vi eftersöker individer som är stöpta i samma form när det kommer till andra egenskaper och personligheter. Genom dessa olikheter går vi inte automatiskt in i gamla hjulspår, vi blir än mer toleranta och nyfikna på möjligheter och lösningar utanför vår egen begreppsvärld samt utmanar oss själva i vårt dagliga arbete, allt för att nå vår fulla kapacitet.

Vi på VBK har en stark tilltro till att mångfalden kommer öka succesivt på vår arbetsplats, då vi har rätt glasögon på oss vid rekrytering och för att vi kontinuerligt arbetar för att vår arbetsplats ska kännas välkomnande, trygg och som ”ett andra hem” för alla som är en av oss. Som ett led i denna strävan arbetar vi, genom vår interna Likabehandlingsgrupp, med aktiva åtgärder mot diskriminering, då vår målsättning är att alla på VBK ska ha lika förutsättningar och möjligheter.


Jobba hos VBK

Skicka din ansökan idag

    * Måste fyllas i