Om oss

Vi är VBK, ett konsulterande ingenjörsföretag inom byggbranschen med över 100 anställda. Vi har uppdrag över hela landet med kontor i Göteborg, Malmö, Skövde och Stockholm. Redan från början har vår vision varit tydlig. Vi finns här för att förverkliga våra kunders visioner! Vi arbetar nära våra kunder och engagerar oss i deras målbild. Våra team tar tillvara på vår breda kompetens och matchar kundens behov. Tillsammans skapar vi morgondagens samhälle.

Våra affärsområden

Vår kompetens spänner mellan allt från stora till små uppdrag - från att vara huvudkonstruktörer för Karlatornet till att kontrollera befintliga balkar i en bostadsfastighet. Med kunder och projekt som sträcker sig över hela Sverige har vi sedan starten år 1958 haft förmånen att få arbeta med projekt som väcker uppmärksamhet.
Det ser vi som tecken på våra uppdragsgivares uppskattning av vårt kunnande, och förtroende för vårt oberoende.

Byggprojektering

Vi erbjuder tjänster inom byggnadskonstruktion, byggnadsteknik och byggnadsfysik.

Projektstyrning

Vi erbjuder tjänster inom projekt-, projekterings- och byggledning, entreprenad-besiktningar, kontrollansvarig PBL, Bas P och U, skyddsrumssakkunniga samt underhålls- och konditionsbesiktningar, skadeutredningar och upprättande av underhållsplaner och åtgärdsprogram.

Tillsammans uppnår vi excellens

Att ha starka team är en del av VBK:s stomme. Därför ser vi till att kontinuerligt göra saker tillsammans, om det så är platsbesök på ett av våra utvecklande projekt, ett kompetensutvecklingsseminarium eller en studieresa till annan ort. Vår framgång grundar sig i våra kunniga och engagerade medarbetare som tillsammans alltid gör sitt yttersta för våra kunder, vårt företag och varandra. Att ta ett stort ansvar i våra projekt och i våra relationer är naturligt i rollen som VBK:are. Oavsett hur kort eller lång tid vi arbetat med byggnadskonstruktion är vår känsla av trygghet konstant, tack vare vår transparenta, omtänksamma och lärande kultur. Vi vet att det är genom kombinationen av vår gemensamma kompetens, nyfikenhet och ständig utveckling som vi uppnår excellens.

Vår vision

Ingenjörskonst som förverkligar visioner

Affärsidé

Vi skall skapa ett bestående värde för våra kunder genom engagerad, excellent och oberoende rådgivning inom byggprojektering och projektadministration.

Vår historia

Västsvenska Byggkonsult AB, VBK, startades i Göteborg år 1958 av Valter Enocksson, Stig Halvorsson och Olof Wallenås. Initiativtagaren Olof hade drömt om att starta ett företag med en annan sorts kollegial gemenskap än han sett tidigare. De tre herrarna hade både vänskapen och en bred gemensam kompetens som skulle ligga som grund till det som är VBK idag.

När Olof, Stig och Valter lämnade Birger Ludvigson Ingenjörsbyrå AB tog de inte med sig sina gamla kunder, man skulle göra saker rätt - så har det alltid varit på VBK. Även goda personliga kontakter med kunder och samarbetspartners lades stor vikt vid tidigt i företagets historia. Men var det kanske ändå ambitionen att skapa gemenskap, samarbetsvilja och engagemang internt som mer än något annat formade själen i det unga företaget och som blev grunden till VBK-andan.

Under de första 15 åren på VBK upplevdes det, av de anställda, att företaget var som en stor familj. Man fanns där för varandra, idrottade tillsammans på fritiden, hade fester ihop, åkte på semestrar och en del åt till och med söndagsmiddagar tillsammans. Trots att vi inte längre äter söndagsmiddagar ihop så är gemenskapen fortfarande något som är otroligt viktig på VBK. Vi prioriterar våra medarbetares hälsa – vi finns fortfarande där för varandra. Varje år har vi konferens på annan ort och vartannat år åker vi på en studieresa. Vi försöker ses så mycket det går, i både stora och små grupper. Vi tror på att skapa starka team som levererar excellent i sina uppdrag. Sammanhållning och gemensam glädje både för arbetet och för det privata är viktigt för oss.

VBK var till en början inriktat på byggkonstruktion, i första hand för anläggningar och tung industri och växte i takt med industriuppbyggnaden i Västsverige. Det första decenniets jobb inom raffinaderi- och varvsindustri, övergår under 70-talets lågkonjunktur till sjukhus, utbildningslokaler och Landvetter flygplats i den växande offentliga sektorn.

För att motsvara kundernas önskemål, samt dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som under åren samlades i det växande företaget, breddades inriktningen mot husbyggnadskonstruktion för såväl privata som offentliga uppdragsgivare. Den ursprungliga koncentrationen mot byggkonstruktion vidgades över tiden till att även omfatta projektstyrning samt underhållsrelaterade uppdrag såsom skadeutredningar, underhålls- och konditionsbesiktningar mm.

Trots att typen av projekt har skiftat under åren har vi alltid varit nära våra kunder och vunnit prestigeprojekt och idag arbetar vi med uppdrag över hela Sverige. Vi har tre kontor, Göteborgskontoret - som varit med sedan start, kontoret i Skövde - som tillkom vid förvärvet av PI i Göteborg AB, PIAB, 2010 och i februari 2022 öppnade vi vårt tredje kontor i Malmö. Genom åren har företaget arbetat företrädesvis med svenska uppdragsgivare men också medverkat i projekt i många andra länder, både inom och utanför Europa. Alltid genom att leverera excellenta lösningar av engagerade medarbetare för våra kunder och deras vision. Idag har den lilla skaran av tre personer som skapade vårt företag växt till över 100 personer och vi fortsätter att växa och förverkliga Olof, Stig och Valters vision om VBK som företag.

Kvalité

Kvalitet är förmågan att regelbundet motsvara eller överträffa människors förväntningar. Kvalitet kan systematiseras i dokument som ISO 9000 men den kan bara skapas och upplevas av människor. Det är den insikten som formar och utvecklar vårt kvalitetsarbete. Vi anstränger oss för att motsvara och överträffa våra uppdragsgivares förväntningar.

Sedan den 15 april 1999 är vårt kvalitets- och miljöledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och sedan den 5 december 2001 även enligt ISO 14001.