Fem år med Mandolingatan – ett ovanligt projekt för VBK

Sammanhängande kvarter i stadsmiljö, klimatsmarta lösningar och gröna gårdar. Efter fem års byggande har Mandolingatan i Västra Frölunda fått 565 nya hyresrätter. Och VBK har varit med lika länge.

Mandolingatan är ett projekt i BoStad2021, en satsning där man har arbetat med att få fram 7 000 extra bostäder till 2021. Det är Göteborgs Stad, kommunala, privata och kooperativa byggaktörer som samverkar för att lösa bostadsbristen i Göteborg.
Här har Framtiden Byggutveckling byggt 565 hyreslägenheter i fyra etapper. Bostadsbolaget Poseidon äger och förvaltar bostäderna.

Långt och ovanligt uppdrag
För VBK har det varit ett långt uppdrag som pågått sedan hösten 2018. VBK har bidragit med projekt- och byggledning och kontrollansvar. Claes Olofsson, kontrollansvarig och besiktningsman för projektet från VBK är mycket nöjd med resultatet.
– Det har blivit väldigt fint, säger Claes Olofsson.
För honom har Mandolingatan varit ett stort projekt, runt 40 procent av hans tid har han lagt här. För VBK har projektet också varit ovanligt.
– Bostäder är inte det vanligaste för VBK, säger Claes Olofsson. 

Mer miljövänlig livsstil
Kvarteren börjar vid Frölunda torg och sträcker sig mot gränsen till Ruddalen. Marken bestod tidigare av stora parkeringsytor och garagelängor. Nu bildar de fyra kvarteren en sammanhängande stadsmiljö med hus i varierande höjder och storlekar med murade tegelfasader i olika färgnyanser.
– Det är hög kvalitet på husen och utrustningsnivån på exempelvis hushållsmaskiner och vitvaror är hög, säger Claes Olofsson.

Utformningen av husen är en blandning av kringbyggda tysta gårdar med ljudskyddade uteplatser och entréplan inredda med verksamhetslokaler. Kvarteren har många grönytor med regnbäddar och sedumtak. Två nya parkeringshus finns i området men hyresgästerna erbjuds färre parkeringsplatser för egen bil. Förutom kvarterets bil- och cykelpool finns cykelrum och annan väderskyddad cykelförvaring, gemensamma cykelpumpar, tvätt för cyklar och cykelverkstäder liksom realtidstavlor som visar när nästa buss och spårvagn går. Man har också anlagt cykel- och gångbanor i området.

Byggrätten utnyttjades
Först ut var kvarteret A som är porten till Mandolingatan från Frölunda Torg. med byggstart i början av 2019. Skanska fick uppdraget att bygga 104 hyreslägenheter. Byggstarten för andra etappen var våren 2019. Veidekke byggde de fyra nya flerbostadshusen med 130 hyreslägenheter och två verksamhetslokaler i entréplan. I kvarteret byggdes även ett parkeringsgarage i sju våningar ovan mark med drygt 350 parkeringsplatser. Totalentreprenören för tredje och fjärde etappen har varit Tornstaden. Etapperna har omfattat nära 300 hyreslägenheter, bostäder med särskild service och ett parkeringsgarage i sju våningar.

I sista kvarteret testades anbudsförfarandet. Anbudsgivarna gavs i anbudsskedet möjligheten att lämna in förslag på alternativa utformningar av projektet, varpå flera alternativ inkom. I den sammanvägda bedömningen var det ett genomtänkt och tydligt förslag i kombination med priset som ledde till att just Tornstaden fick uppdraget. I sitt anbud lyckades Tornstaden skapa fler lägenheter.
– Vid första och andra kvarteret var entreprenörerna hårt styrda. Vid bygget av fjärde kvarteret utnyttjade entreprenörerna byggrätten och byggde ytterligare 30 lägenheter till kommunen. Man behövde också bygga fler parkeringsplatser, säger Claes Olofsson. Han tycker entreprenadformen varit lyckad.
– Projektet har varit en totalentreprenad vilket har varit lyckat och fungerat bra. Entreprenörerna har fått bestämma mycket själva, säger Claes Olofsson.

Pandemi och krig
I projektet har det varit mycket samordning och täta möten både fysiskt men även på Teams. Var tredje fredag träffades platscheferna för att diskutera läget.
– Det har varit mycket samordning. Byggledning görs bäst på plats i och med att det var tre projekt igång samtidigt, säger Claes Olofsson.
Har det varit några svårigheter i projektet?
– Tre av kvarteren byggdes parallellt med varandra och det blev mycket logistiksamordning och trångt på gatan. Lurigt har varit leran i marken. Man har pålat med lerpålar för att trycka marken åt sidan. Vi gjorde kontinuerliga mätningar. Pandemin ställde till det för projektet men framförallt kriget i Ukraina försvårade det med bland annat leveransproblem, säger Claes Olofsson. ­

En femte etapp
Idag är allt inflyttat. För VBK:s räkning avslutades projektet före sommaren 2023. Hittills har i fyra etapper byggts, ytterligare en är planerad.
– Det finns ett femte kvarter, kvarter G, som antagligen byggs i framtiden, säger Claes Olofsson. Han är mycket nöjd med VBK:s insats.
– Vi är nöjda. Det har varit ett bra samarbete med alla parter och vi har jobbat tillsammans och entreprenörerna har presenterat nya idéer och förslag. Sammanfattningsvis är min upplevelse att även entreprenörerna är nöjda med samarbetet, säger Claes Olofsson.

Text: Charlotte Gad
Foton: Charlotte Gad