Bårhuset i Bollebygd – Ljus och vacker för avsked

Ett speciellt och ovanligt uppdrag är det nya bårhuset i Bollebygd med rum för avsked och kistförvaring där stor omsorg har lagts på material och utformning.
– Ett fint och spännande projekt, säger de inblandade.

 Det byggs inte många bårhus i Sverige. Därför är det nya bårhuset i Bollebygd speciellt på flera sätt. Här kan anhöriga ta farväl av sina nära och kära i en vacker och rofylld miljö.

 Speciellt uppdrag

Det är Bollebygd och Töllsjö pastorat som bygger ett nytt bårhus då det nuvarande inte uppfyller dagens funktions- och arbetsmiljökrav. Även en minneslund med vattenspegel och planteringar anläggs intill kyrkan och bårhuset.

VBK Konsulterande ingenjörer kom in i projektet redan 2022 och gjorde då systemhandlingar och arbetade sedan vidare med bygghandlingar mot en totalentreprenad.

– Det är ett speciellt och intressant uppdrag. Det är inte så ofta man stöter på ett sådant projekt. Vi har också tagit fram fukttekniska lösningar, säger Marika Nilsson, handläggare för projektet på VBK, som tillsammans med kollegorna Axel Söderberg och Linus Lönn har arbetat med bårhuset.

Byggnaden är 160 kvadratmeter och består av personalutrymmen, publika delar som visningslokal för anhöriga samt kist- och kylrum.

Den centrala delen står visningsrummet för, här kan man ta farväl innan begravning, men även hålla ceremoni om begravningen inte är i kyrkan.

 

Hög kvalité och exklusiva detaljer

Det som gör byggnaden särskilt unik och intressant är den höga kvaliteten på byggmaterial och de exklusiva interiöra detaljerna.

Utvändigt har byggnaden träfasad målad i ljusgrå slamfärg, tak av bandtäckt plåt, en stomme i KL-trä och limträ och invändigt synligt KL-trä. Väggarna i de publika delarna kläs i stora väggskivor av massivt KL-trä och visningsrummet har en nockhöjd på sex meter. Stor omsorg har lagts på att skapa vackra rum.

– Arkitekten är noga med beklädnaden och att det ska vara KL-trä, sömlöst och enkelt. Ljuset är noga genomtänkt och faller fint, säger Marika Nilsson.

Och just ljuset är centralt i byggnaden.

 

Avskalad och enkel

– En viktig fråga har varit att fånga upp dagsljuset i visningsrummet. Det var trixigt att få utblick men inte insyn. Placeringen av fönstren ger fint ljus och ska kompletteras med gardiner i tunt tyg, säger Per Hammarson, handläggande arkitekt på ABAKO som tillsammans med Anna Ingvarson och Mikael Junehag står bakom förslaget.

Han beskriver byggnaden som avskalad och enkel och som har utformats i samklang med omkringliggande kulturmiljö.

– Platsen gav huset. Valet av trä gjordes för att passa in huset i den omkringliggande, småskaliga trä-bebyggelsen. Det massiva invändiga KL-träet och den utvändiga slätspontade panelen knyter samtidigt an till kyrkan, det gamla bårhuset och församlingsgården med sina massiva väggar och vitputsade fasader. Tillsammans med de befintliga ekonomibyggnaderna blir det en gårdsbildning, det passar in i kulturlandskapet.

– Generellt har vi jobbat med praktiska lösningar. Det ska vara lättstädade golv och inga trösklar. Bårhuset är en praktiskt och funktionell byggnad med kistförvaring men också en plats för farväl och eftertanke, säger Per Hammarson.

Ett viktigt inslag i projektet är installationen av solceller som bidrar till en mer energieffektiv byggnad. Solcellerna är placerade på de intilliggande byggnaderna för att hålla taket rent på bårhuset.

­­

Välarbetat projekt

RO-Gruppen är totalentreprenör och bygger både bårhus och minneslund. De har tidigare jobbat för Svenska kyrkan men aldrig byggt ett bårhus.

– Svenska kyrkan är en bra beställare. Det är inte så ofta vi bygger lösvirkeshus och det är roligt med den här typen av arkitektur, det ställer stora krav på oss. Lite extra utmanande har KL-väggarna varit, de är synliga på båda sidor och infästningarna har fått oss att tänka till. Infästningarna ska vara så lite synligt som möjligt. Det är ett välarbetat projekt, säger Sara Lasson von Mentzer, entreprenadingenjör på RO-Gruppen.

Markarbetet är igång och plattan är gjuten. Projektet beräknas stå färdigt i september.

­­– Vi la hösten att projektera och började vid årsskiftet med markarbetena. Vår förhoppning är att senast ha tätt hus till semestern, säger Sara Lasson von Mentzer.

 

Fint och respektfullt

Uppdraget är i nära samverkan med beställaren Svenska kyrkan och utmärkande för projektet har också varit samarbetet.

Från Bollebygd och Töllsjö pastorat har kyrkoherde Madeleine Forsberg och fastighetsansvarig Peder Larsson varit med på projekteringsmötena.

­­– Det har varit jättebra att få deras perspektiv och har underlättat för projekteringen, de kan verksamheten. Det är ett fint och respektfullt projekt, säger Sara Lasson von Mentzer.

Marika Nilsson på VBK instämmer.

– Det har varit en bra arbetsgrupp och väldigt trevligt att jobba i. Man har fått ta del av verksamheten. Vi har hittat lösningar och bidragit med vår kunskap. Ett spännande projekt, jag ser fram mot att se det på plats, säger Marika Nilsson.

 

Text: Charlotte Gad
Illustrationer: ABAKO