Frölunda Torg – etapp 2

Etappen 2, som VBK medverkat i, omfattade Hus H, en tillbyggnad för handel i två plan, Hus D, en ombyggnad av befintliga handelsytor i samband med tillbyggnaden, samt ett P-hus i 5 plan med plats för ca 760 fordon.

Både Hus H och P-hus är grundlagda via pålar till berg med en längd som varierar mellan 3 m till ca 15 m. Byggnadens stomme består av förtillverkade betongpelare på ett c/c om 7,2 m resp. 16,6 m. Dessa pelare bär sedan infällda stålbalkar inne i huset liksom i fasaden. Den stora spännvidden (16,6 m) gör att HDf-plattor med tjocklek 400 har använts.

Centralt i byggnaden finns en stor elliptisk taklanternin placerad. Denna är konstruktivt buren av stålramar, c/c 3 m, med en spännvidd på ca 14,5 m. Den lilla bilden nedan visar hur lanterninen med sina fönsterpartier i två nivåer kommer att se ut. I översiktsbilden ses P-huset till vänster i bild och Hus H till höger om detta. Bakom syns det höga, befintliga Frölunda Sjukhus.

Byggherre: Diligentia AB
Beställare: Diligentia AB / Skanska Sverige AB
Arkitekt: Thorbjörnsson+Edgren Arkitektkontor AB
Konstruktör: VBK
Färdigställt: 2012