Lärorikt och unikt projekt för oss på VBK!

Kaparen är Göteborgsfamiljens senaste restaurangsatsning i göteborgsområdet. Denna gång på Stigbergstorget i Majorna. Byggnaden kommer att genomgå ett rejält ansiktslyft samtidigt som det yttre bevaras i stor utsträckning. VBK har fått uppdraget av BRA Bygg AB att bistå som konstruktörer i om- och tillbyggnaden av Kaparen.

Projektering påbörjades i Mars 2021 och restaurangen är tänkt att öppna till Valborg 2022. Byggnaden uppfördes som biograf Kaparen 1940 och har sedan dess inhyst både postkontor och Lidl-butik. Kaparen är en unik byggnad och har en ändamålsenlig konstruktion med stora spännvidder och en stor invändig volym. Det hör inte till vanligheterna att få möjlighet att arbeta med en så pass spännande byggnad som Kaparen är. Det är väldigt lärorikt att se hur äldre byggnader är konstruerade och framför allt en så pass unik byggnad som Kaparen.