Liseberg Helix

Beställare: Liseberg AB
Ort: Göteborg
Färdigställt: 2014

Betongfundament för berg- och dalbana samt konstruktion av stationsbyggnaden. Banan vilar på 323 stödpunkter varav åtta st i stationsbyggnaden. Stationsbyggnaden består av två delar, verkstad och publikt utrymme för kösystem till banan. Arkitekt för stationsbyggnaden är Wingårdhs.