Lisebergshjulet

Fundament för Lisebergshjulet. Det 60 meter höga hjulet var först placerat vid Lilla Bommen, där det var grundlagt med sulor ovanpå Götatunneln.

Nu är det placerat med inspända betong- fundament på Liseberget. De 8 fundamenten har vardera ett tvärsnitt på 2,5 x 2,5 meter.

Beställare: Liseberg AB
Konsult: VBK
Ort: Göteborg
Färdigställt: 2012