Mobilia Parkeringshus

VBK har projekterat den förtillverkade stommen dvs upprättat montagehandlingar, elementritningar för tillverkning mm.

Beställare: Strängbetong AB
Arkitekt: Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB
Konstruktör: VBK
Ort: Malmö
Färdigställt: 2011