Natrium står klart för inflyttning i augusti – VBK har agerat biträdande projektledare under projektets gång

Miljardprojektet Natrium på Medicinareberget vid Göteborgs universitet i Göteborg består av en nybyggnation på 32 000 m2 och en ombyggnation av cirka 2 000 m2. Den nionde augusti 2023 flyttar de cirka 3000 studenter och 600 medarbetare från Naturvetenskapliga fakulteten som ska husera i Natrium in. VBK:s projektledare Lolo Ramsing har varit ansvarig för ekonomi och byggfrågor i projektet.

Akademiska Hus bygger Natrium på Medicinareberget i Göteborg, som planeras bli en plats för samverkan och innovation. Syftet med projektet har varit att skapa en gemensam byggnad för den Naturvetenskapliga fakulteten med närhet till Sahlgrenska akademins medicinska utbildning och forskning.

Byggnaden innehåller avancerade laboratorier, undervisningslokaler och kontor. Mitt i centrum ryms ett stort atrium med fokus på gemensamma samarbetsytor. Studenter och medarbetare inom Life Science, med institutionerna för kemi, miljövetenskap, molekylärbiologi, biologi, marina vetenskaper, kulturvård, geovetenskap samt fakultetskansliet för naturvetenskap, ska husera i Natrium.

VBK:s Lolo Ramsing har varit biträdande projektledare och ansvarat för ekonomi och byggfrågor under projektets gång. Större delen av projektet pågick under coronapandemin vilket var en utmaning, men tack vare god framförhållning gjordes de flesta stora upphandlingarna innan pandemins start, vilket innebar att projektet har haft god ekonomi under hela förloppet.

Projektet har också blivit tilldelad Miljöbyggnad guld vilket innebär det högsta möjliga hållbarhetsbetyg inom certifieringen Miljöbyggnad. Vid certifiering ställs höga krav på energieffektivitet och hållbara material vilket inneburit ett hållbarhetsarbete i alla led.

–      Projektet kommer att hålla sin tidsplan och är över lag ett otroligt lyckat projekt säger Lolo Ramsing. Samarbetet mellan alla inblandande har varit helt avgörande avslutar hon.

Den 28 juni är det slutbesiktning av projektet med inflyttning i Natrium från den nionde augusti.