Nyproduktion av sommarhus vid Bobergsudde

På en höjd med milsvid havsutsikt vid de halländska sandstränderna ligger ett helt nytt exklusivt sommarhus. Här har VBK varit med och satt sitt avtryck. En utmaning och ett ovanligt uppdrag.

  Följer man kustvägen till Grimsholmens naturreservat strax utanför Falkenberg kommer man till Bobergs udde med vidsträckta strandängar och sandstränder.

Här har VBK:s Skövdekontor haft ett ovanligt projekt, nämligen en nyproduktion av ett sommarhus – Villa Friggeråker.

Jakob Edoff har varit projektansvarig och tillsammans med flera medarbetare har de arbetat med uppdraget i två år.

– Det är ett stort projekt. Som mest har fem personer från oss varit inblandade. I detta projekt har vi arbetat både mot en generalkonsult och en totalentreprenör med en privatperson som slutgiltig beställare, säger Jakob Edoff. 

Två olika skeden
VBK har varit delaktiga i projektering av Villa Friggeråker i två olika skeden. Det startade som ett förfrågningsunderlag 2021 och i första skedet fungerade VBK som en generalkonsult mot Link Arkitektur. Andra skedet, som började vid årsskiftet 2022, arbetade VBK mot entreprenören SK Bygg. Den slutliga beställaren har i båda skeden varit Marcus Friggeråker.

– Första skedet bestod av att genom ett generalkonsultuppdrag ta fram förfrågningsunderlag för upphandlingar av nybyggnationen. Andra skedet har bestått av att åt entreprenören ta fram bygghandlingar för projektet, säger Jakob Edoff.  

Uppdraget en utmaning För VBK har uppdraget varit annorlunda och prioriteringar som i vanliga fall görs har varit mindre viktiga.
– Uppdraget har varit en utmaning där man gjort andra prioriteringar än vad man brukar göra. Projektet har från start tagit störst hänsyn till det arkitektoniska i byggnaden. I vanliga fall är kostnad och byggbarhet styrande parametrarna men i detta projekt har de varit mindre prioriterade. Projektet har i och med den något annorlunda prioriteringen varit komplicerat att konstruera, säger Jakob Edoff.
Det har varit en hel del svårigheter på vägen, något som VBK har löst. 
–Huset är väldigt komplicerat byggtekniskt och det har varit mycket speciallösningar. Från början prioriterades byggbarheten. En arkitekt tog fram illustrationen, en annan arkitekt försökte lösa det. Men vi har fått göra mycket justeringar. Inget har varit standard, säger Jakob Edoff. VBK har utfört hela stomkonstruktionen vilket inkluderar grundläggningen, platsgjutna betongbjälklag, stålkonstruktion och platsgjutna sandwichväggar, ett uppstolpat tak samt en rad komplicerade byggdetaljer.

Fasad i skiffer
Byggnaden är totalt på 320 kvadratmeter, vissa delar är i två plan, vissa har en källare samt att huset är delvis byggt i suterräng med motfylld källarvägg.
Huset är indelat i en större del som består av en L-formad byggnad i tre våningar samt ett mindre hus, ”poolhuset” i två våningar. Huskropparna är sammanbundna genom en entré. Fasaden är av grå skiffer, ett ovanligt och tungt material.
–Det ställde krav på infästningsdetaljen för skiffern. Takutsprången sticker ut 1,5 meter och det har varit mycket beräkningar med snö- och vindlaster samt att huset innefattar extremt stora fönsterpartierna, säger Jakob Edoff.

Varit problemlösare
Kostnaden för byggnaden är cirka 40 miljoner kronor, VBK:s arbete runt 850 000 kronor. Jakob Edoff är relativt nöjd med resultatet.
– Vi nöjda men å andra sidan kan vi alltid bli bättre. Projektet har ställt stora krav på våra medarbetare vad gäller teknisk kompetens och uppdragsadministration då uppdraget har varit svårjobbat från första början. Under projektet har våra medarbetare gjort ett kanonjobb med att hitta tekniska lösningar på svåra problem tillsammans med arkitekten Link Arkitektur. Tittar man tillbaka på projektet kan man alltid se förbättringsmöjligheter men under projekteringsskedet kan det vara parametrar som styr och som man inte ser i efterhand.
VBK har haft en stor roll som problemlösare i projektet. Det har varit en utmaning och vi har lärt oss mycket under projektets gång, säger Jakob Edoff. 

Text: Charlotte Gad
Foto: SK Bygg