Stadsbiblioteket

Det ursprungliga stadsbiblioteket vid Götaplatsen invigdes den 2 april 1967 av Astrid Lindgren. Ombyggnaden på 10.000m² innefattar en total renovering av ytskikt och installationer. Nybyggnadsdelen är på totalt 3.700 m², varav ca 800 m² är loftgångar vilka hänger utanpå de befintliga fasaderna mot Avenyn och Berzeliigatan och fungerar som gallerior med läs- och mötesplatser.

Mot Sophus Petersens backe är en 7-vånings tillbyggnad uppförd i anslutning till den befintliga fasaden, vilken har bibehållits. Denna byggnad innehåller bl.a. hörsal, café, tidsskiftsbibliotek och personalutrymmen