Stenkyrka kyrka – Tjörn

Bredvid Stenkyrka kyrka låg bårhuset, vilket byggdes om och till för att få en ceremonilokal som rymmer ca 70 personer. Lokalen är religiöst neutral till sin utformning, utanför lokalen finns ett kapprum med toalett, ett litet pentry och ett rum för kaffedrickande.

Byggherre: Svenska kyrkan Tjörn
Beställare: Hansson & Söner
Arkitekt: Mats & Arne Arkitektkontor AB
Ort: Tjörn
Färdigställt: 2016