Terasslunden trevånings kedjehus

VBK har för Riksbyggens räkning medverkat vid upprättandet av systemhandling tillika förfrågningsunderlag för nybyggnation av 16 kedjehus i trä. Projekteringen, som pågått under ett halvår, har löpt på enlig plan och det goda samarbetet i projekteringsgruppen och med Riksbyggen har lett till lyckade lösningar för vår kund. Med hjälp av vår höga kompetens på området kunde vår kund göra bra val för vidare arbete med projektet, vilket framöver kommer att innebära nya Svanenmärkta boenden i Björlanda.

”Det har varit en fin stämning i projekteringsgruppen under hela uppdraget och samtliga som varit delaktiga på VBK har tyckt att det varit kul att arbeta med hus byggda nästan helt i trä,” säger VBK:s Uppdragsansvarige Rasmus Sylvén.

Bild: Riksbyggen