VBK är huvudkonstruktörer när Ulricehamns kommun bygger skola i Sanatorieskogen

Ulricehamns kommun bygger en ny grundskola och grundsärskola i Sanatorieskogen. Med insikten om att skogen kan skapa harmoni, välbefinnande och kreativitet för de som vistas där, byggs skolan med barnens bästa för ögonen. I området finns betydande kulturhistoriska värden, naturresurser och gott om möjligheter till rekreation och utomhusaktiviteter. VBK har medverkat som konstruktörer samt haft rollen som fuktsakkunnig i projektet.

Projektet för Sanatorieskogen avser att påbörjas under våren 2024, och kommunen hoppas kunna ta emot de första eleverna under läsåret 2026/2027. Visionen bakom projektet är att integrera skogen i undervisningen, materialvalen och utomhusmiljön. Detta innebär en visuell övergång mellan skolbyggnaden, skolgården och den naturliga omgivningen. Projektet omfattar en idrottshall, en matsal, ett storkök, teknikrum, omklädningsrum, täckta gångar med spaljéer, trapphus, klassrum och öppna gemensamma ytor. När skolan står färdig kommer den ha plats för cirka 550 elever

– Huset är spännande rent geometriskt, det är ingen vanlig byggnad med fyra fasader och 90 graders hörn. I stället så är skolan avlång med olika huskroppar som växer ut. Skolan bryts i fyra olika vinklar som får skolan att sticka ut och göra det unikt, säger VBK:s Robert Jungergård som arbetar med byggprojektering i projektet.

Konstruktionsmässigt berörs nästan alla byggmaterial som finns, förutom pålar då bergsnivån ligger nära markytan. Till exempel har stora synliga limträbalkar valts för idrottshallen. Skolan har flera fina utvändiga konstruktioner som skärmtak, loftgångar och olika typer av pergolas som ger barnen tillgång mellan huskropparna. I det planerade bygget kommer hela skolhuset att kläs in med trä, vilket skapar en varm och naturlig atmosfär. Dessutom har det tagits hänsyn till köldbryggor i konstruktionen för att effektivt utnyttja värme och energi. VBK:s diplomerade fuktsakkunniga Olle Ekberg, arbetar för att byggnaden i framtiden skall hållas fri från fuktrelaterade skador.

– Det har varit en gedigen process att eliminera köldbryggor och optimera energi- och klimatprestanda, men ett roligt sådant fortsätter Robert. Genom hela projektets förlopp har det varit en konstant inriktning på att arbetet ska vara till gagn för barnen och för att skapa en genuin ”skola i skogen”-upplevelse, avslutar han.