VBK är med när Scandinavian Enviro systems bygger ny däckåtervinningsanläggning

Under hösten 2023 planeras bygget av Scandinavian Enviro Systems nya däckåtervinningsanläggning i Uddevalla att påbörjas. Anläggningen kommer användas för att återvinna förbrukade däck och framställa kimrök, olja och metall. VBK arbetar med att ta fram mark- och schakthandlingar inför byggstarten.

Scandinavian Enviro Systems verksamhet går ut på att återvinna däck till kimrök, olja och stål. Kimröken kan användas som råvara vid tillverkning av nya däck, gummiprodukter och plaster, medan oljan b.la. kan förädlas till bränslen eller andra kemikalier. Även stålet återvinns och kan gå tillbaka till stålindustrin.

Företaget har som mål att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att minska mängden avfallsdäck som hamnar på deponier eller dumpas illegalt, och genom att tillhandahålla en cirkulär lösning för produktion av nya däck, andra gummiprodukter samt stål.

VBK var rådgivande konstruktörer tidigt i Enviros planerade etablering. Just nu arbetar vi på VBK med att ta fram mark- och schakthandlingar för en planerad byggstart av däckåtervinningsanläggningen i Uddevalla under hösten. Men vi arbetar även med grundläggning, övriga betongarbeten sam strukturstål för anläggningen. Projektet är mycket klimatmedvetet och att ta tillvara på både spillvärmen och dagvatten har varit viktigt för att hushålla med resurser och minska klimatavtrycket.

– Det är otroligt spännande och inspirerande att få vara med och hjälpa till att ta fram en anläggning åt ett företag vars drivkraft och värderingar ligger i hållbarhet och cirkulärt tänkande, säger Daniel Bragd, uppdragsledare på VBK.

Anläggningen omfattar en huvudprocessbyggnad med all utrustning, maskiner, labb samt kontrollrum mm. På tomten blir det även en kontorsbyggnad, däcklagringsmagasin, tankinvallningar, dagvattenmagasin samt rörgator och utrustningsfundament.

Däckåtervinningsanläggningen är kundens första nya anläggning, men det finns planer på att utöka med ett antal liknande anläggningar inom kort. Det innebär att det vi gör nu kommer att användas som referens till de efterkommande anläggningarna, avslutar Daniel.