VBK konstruerar grundläggning och stationshus för Lisebergs nya berg-och-dalbana Luna

Varje gång Liseberg introducerar en ny attraktion är det alltid lika spännande för både konstruktörer och vanlig publik. VBK har en lång relation med nöjesparken och har varit med och arbetat med konstruktion av grundläggning till många av attraktionerna; bland andra Helix, Lisebergshjulet, Colorado och Balder. När nya attraktionen Luna skulle byggas 2020 fick VBK i uppdrag att ta fram grundläggning och ett nytt stationshus. Lisebergs vision var att den nya berg-och-dalbanan skulle smälta in så naturligt som möjligt i den befintliga miljön samt att attraktionen skall locka fler besökare upp till Luna Park på berget.

Om projektet
Berg och dalbanan och stationshuset ligger högst uppe på berget. Stationshuset är placerat lite under Lisebergsbanan, mellan två svängar, vilket innebär att två av Lisebergsbanans fundament är integrerade i byggnaden och pelarna sticker upp genom taket. Banan vindlar sig sedan fram genom parken över både ställverksbyggnader och vattenreservoarer tätt intill de befintliga attraktionerna Lisebergsbanan, Flumride och Helix. Man stöter på många utmaningar längs vägen som man kreativt behöver lösa.

Själva arbetet har inneburit att 46 fundament, med varierande utformning, förankrats med spännstag ca fem meter ned i berget. I slutet av banan har de två största fundamenten integrerats med teknikbyggnaden för Tempus. Ett flertal fundament ligger olägligt placerade i bergsslänter och ett annat fundament konsolar in i en vattenreservoarbyggnad. Arbeten kring säkerhetszoner mellan de olika attraktionerna har också varit något som vi varit tvungna att anpassa oss till. Även om banorna ligger tätt in till varandra så är säkerhetszonerna väl studerade och kontrollerade.

–  Vi har haft ett väldigt bra samarbete internt och med övriga inblandade konsulter och entreprenörer. Inte minst en bra dialog med Liseberg för att kunna bistå dem i deras visioner kring attraktionen. När problem uppstått har vi snabbt kunnat lösa dem tillsammans, säger VBK:s Caroline Holmqvist, konstruktör på Luna.

Stationshuset på 210 m² ligger högt placerat uppe på berget och är en öppen oisolerad byggnad som har en industriell finish. Huset består av plankväggar, stålpelare och stålbalkar. Taket är välvt i industristil och har en vacker kupol i ena änden av byggnaden. Det innebär att konstruktionen är synlig, något som självklart är roligt för oss.

–  Lisebergs projekt är otroligt spännande! Det en kul utmaning som får oss att tänka till och ständigt håller oss på tårna. Vi vill hitta den absolut bästa lösningen för det som efterfrågas, hålla tider och vara tillgängliga så mycket som möjligt och samtidigt leverera en hållbar konstruktion menar Caroline Holmqvist. Luna har varit ett mycket roligt och lyckat projekt. Till våren kommer berg-och-dalbanan vara ett stort tillskott för alla göteborgare och de turister som besöker parken, avslutar hon.

VBK:s team
Ansvarig:
Anna Hallberg

Handläggare:
Thomas Johansson (2020-07 – 2021-03)
Caroline Holmqvist

Beräkning:
David Froh
Johan Örnborg

Redovisning:
Julia Berggren
Caroline Holmqvist

Utöver dessa så har vi flera gästspel och rådgivare.