VBK utför underhållsarbete på Masthuggskyrkan i Göteborg

Under våren 2023 har VBK medverkat vid ett stort underhållsarbete av Masthuggskyrkan i Göteborg. Masthuggskyrkan stod färdig 1914 och är ett av Göteborgs mest kända landmärken.

De senaste åren har VBK:s underhållsgrupp utfört arbete på Masthuggskyrkan på uppdrag av Carl Johans pastorat. Bland annat har VBK tagit fram en vård- och underhållsplan för fastigheten samt utfört konditionsbesiktningar av fönster och delar av tegeltaken. Besiktningarna använder pastoratet som underlag för ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning från Göteborgs stift. Även ett förfrågningsunderlag för underhåll av fönster, dörrar och tak har tagits fram.

Under våren har VBK jobbat med underhåll av fönster, dörrar och delar av taket på Masthuggskyrkan. Annika Svensson har jobbat som byggledare och Hampus Winroth som antikvariskt medverkande.

Tillsammans har VBK:s två avdelningar Projektstyrning och Byggprojektering arbetat med att utreda skador på bland annat Stigporten i muren kring kyrkan.

Masthuggskyrkan uppfördes 1911-1914 och är ett välkänt landmärke i Göteborg med sin framträdande placering på Stigberget i Masthugget. Kyrkan är byggd i nationalromantisk stil av natursten och tegel och med tak klädda med munktegel.

”VBK har under årens lopp medverkat i flera uppdrag på Masthuggskyrkan. Vi i underhållsgruppen uppskattar självklart att få medverka till att byggnaden fortsatt underhålls på bästa sätt”, säger Annika Svensson.