Byggprojektering

Vi erbjuder tjänster inom byggnadskonstruktion, byggnadsteknik och byggnadsfysik.

På VBK erbjuder vi tjänster inom byggnadskonstruktion, byggnadsteknik och byggnadsfysik. Byggnadskonstruktion innebär att våra ingenjörer ser till så att en byggnad håller och att den står kvar, byggnadsteknik innebär att vi planerar hur byggnaden skall monteras ihop och inom byggnadsfysik kontrollerar vi så att väder, vind, fukt och värme hanteras väl i byggnaden.

Vi arbetar med såväl ny- som om- och tillbyggnader inom hus- och industribyggnation. Vi utför anläggningsprojekt, bl.a. för fordonsindustrin och den petrokemiska industrin. Med vår vision ”Ingenjörskonst som förverkligar visioner” strävar vi efter att skapa ett bestående värde för våra kunder genom en engagerad, excellent och oberoende rådgivning. I över 60 år har vi hjälpt våra kunder och medprojektörer i en stor uppsjö av uppdrag i alla skeden och storlekar och idag tangerar vi ca 1000 uppdrag per år.

Vårt uppdrag

När vi arbetar i uppdrag är vår roll att agera som brygga mellan din vision som kund och verkligheten. Genom ingenjörskonst, att räkna och rita, tar vi din vision om en byggnad eller anläggning - och skapar ett underlag som förverkligar visionen.

Vi arbetar med projekt från tidiga skeden till färdigställda byggnader men även efter ett färdigställande genomförts. Vi finns med under hela byggnadens livslängd genom olika ändringar av byggnadens funktion eller användande. Den typen av ombyggnader kallas för cirkulärt byggande. Vi använder mellan 90-95% av den gamla byggnaden och ser till att den kan stå kvar i en ny skepnad och ibland med ett nytt syfte.

Vi finns här för dig som kund med en hjälpande hand i alla skeden mellan vision och verklighet. Vi har en hög servicegrad på våra leveranser och våra medarbetare har en gedigen samlad kompetens och ett stort engagemang. Om ni vill veta mer om vårt erbjudande, tveka inte att höra av er!