Karlatornet fortsätter mot nya höjder!

26 februari 2021

Efter en längre paus rör sig Karlatornet uppåt igen. Det kommer dock dröja innan man utifrån kommer se någon markant höjdskillnad på byggnaden. Detta eftersom arbetet med byggnadens nedre utriggare nu påbörjas och kommer fortsätta fram till sommaren.

Den nedre utriggaren är den i särklass mest avancerade delen av byggnaden rent utförandemässigt. I denna ska spännlinor, ingjutna stålnoder, ca 80 000 armeringsjärn och 14 000 couplers placeras enligt ett mycket noggrant mönster. För att lyckas med detta så har VBK ritat hela konstruktionen med samtliga armeringsjärn i 3D och specificerat dessa för Serneke att beställa. VBK har också en mycket hög närvaro på plats för att följa upp och stötta i detta komplicerade arbete.

Frågan är om det utförts en mer komplicerad betongkonstruktion i Sverige? Vi har själva inte svaret på den frågan men klart är att det är en helt unik konstruktion i Sverige och även stora delar av Europa.