VBK projekterar grundläggning för ny evenemangslokal

1 mars 2021

VBK har på uppdrag av PNP Stålhallar AB fått möjlighet att projektera grundläggningen för en evenemangslokal i Norrköping. Uppdraget är att ta fram konstruktionshandling för pålning samt bottenplatta av betong för en stålhall med panel-sandwichväggar. Golvytan är på ca 1100 m2 och innehåller evenemangssal, kök, m.m. samt en entresolplan.

Lokalen kommer vara en mycket öppen och luftig lokal med högt till tak som kommer vara tilltalande för evenemang i många olika former. Uppdraget påbörjades i september 2020.

Detta är ett intressant uppdrag med gott samarbete med beställare!