Felicia

Utökad kompetens inom träkonstruktion

30 mars 2021

Ett stort grattis till diplomet inom träkonstruktion Felicia! Vad betyder det att vara diplomerad träkonstruktör?

Tack! Att vara diplomerad träkonstruktör bevisar hög kompetens inom projektering och dimensionering av träbyggnader vilket blir en allt mer efterfrågad kompetens.

Hur kan din nya kompetens hjälpa våra kunder?

Genom mina nya kunskaper har VBK kompetens att lösa mer komplexa problem inom träbyggnation, något som är attraktivt för våra kunder när de ska bygga mer komplexa träbyggnader. Kursen jag gick var den första av sitt slag och än så länge är vi få som besitter kompetensen.

Vad fick dig intresserad av träkonstruktion?

Trä är ett levande material med stor komplexitet som har använts i alla tider vilket jag tycker är väldigt intressant. Jag har även alltid haft ett stort intresse för miljöfrågor och framtidens miljöutmaningar kräver smarta lösningar och alternativ där jag tror att trä kommer få en allt större roll. Med en ökad kunskap ökar också valmöjligheterna och jag ser fram emot att vara en del av de lösningarna.

Tack Felicia!

Grattis även till oss på VBK som har en sådan excellent och engagerad medarbetare!