VBK:s nya antikvarie Hampus Winroth svarar på frågor

30 april 2021

Hej Hampus och grattis till din nya certifiering som sakkunnig inom kulturvärden!

Du är antikvarie, vad innebär det?

Antikvariens uppgift är att tolka vad en byggnad eller ett område berättar. Det kan till exempel handla om områdets historiska utveckling, stilhistoria eller äldre byggnadsteknik och hantverksskicklighet. Som antikvarie kan jag vägleda kring vad som får förändras, men också vad som kan göras för att förstärka en byggnads egenskaper och göra den mer attraktiv.

Vad innebär din certifiering som sakkunnig antikvarie?

Certifieringen jag fått är ett kvitto på att jag har kunskap inom de delar av lagstiftningen som är relevanta för tillståndsärenden enligt plan- och bygglagen samt kulturmiljölagen. Alla certifierade antikvarier kan hittas i Boverkets förteckning över certifierade personer. Den förteckningen hänvisar kommuner till när de ställer krav på antikvarisk medverkan.

Hur kom det sig att du fastnade för rollen som antikvarie?

Med bakgrund som fastighetsförvaltare har jag alltid tyckt om en blandad bebyggelse där byggnader av olika åldrar berättar om hur omgivningen växt fram och utvecklats. För att lära mig mer valde jag att läsa vidare till antikvarie på universitetet.

Hur kan vi på VBK hjälpa våra kunder bättre med hjälp av din certifiering?

Vid bygglovsärenden för kulturhistoriskt utpekade byggnader kan stadsbyggnadskontoret begära att en sakkunnig antikvarie ska medverka eller utreda hur en förändring påverkar de kulturhistoriska värdena. Som certifierad antikvarie kan jag hjälpa fastighetsägaren med det.

Så bra! Har du haft något nytt uppdrag sedan du fick din certifiering?

Ja, jag har påbörjat ett nytt uppdrag där jag varit på startmöte för renovering av ruinen efter Skallsjö gamla kyrka. Det känns ju lite som en motsägelse att renovera en ruin, men det ska bli kul!

Vi ser fram emot att läsa om spännande projekt i framtiden.
Grattis ännu en gång Hampus!