Rendering av Daloc

Ståldörrsfabriken i Töreboda får nya personalutrymmen

28 maj 2021

VBK i Skövde har under hösten 2020 projekterat en om- och tillbyggnad på ca 800m² åt stålfabriken Daloc i Töreboda. De nya lokalerna innehåller omklädningsrum, gym och teknikutrymme för fabrikens anställda.

Vårt uppdrag

På uppdrag av Daloc har VBK tagit fram en bygghandling för ståldörrsfabriken i Töreboda som med en om- och tillbyggnad förbättrar lokalerna för sina anställda. De nya lokalerna innehåller omklädningsrum, gym och teknikutrymme.

Resultatet av bygghandlingen

Stommen i den nya omklädningsdelen består av stål och prefabbetongbjälklag av HD/f. Bjälklaget är idag underlag för yttertaket men det är förberett för en påbyggnad i framtiden.

Gymdelens stomme består av takbalkar av limträ och väggar med bärande träreglar. Limträbalkarna går in över taket i befintlig anslutande del och utgör förstärkning för ny snöficka mot fabrik och omklädningsdel. Den stora höjdskillnaden mellan tillbyggnaden och fabriken gör att snöfickans utbredning blir så pass stor att det befintliga taket på träbyggnaden blir belastat.

Tillbyggnaden var inte dimensionerad för att hantera dagens snölaster men med en inkluderad snöficka löste våra konstruktörer problemet genom att dra ut det nya taket över det gamla. Det gamla taket hängdes sedan in i de nya takbalkarna. Upphängningen fungerar som ett fjädrande stöd för de gamla takbalkarna. De nya takbalkarna har hög styvhet för att flytta över tillräckligt mycket last och för att räkna hem den befintliga konstruktionen.

– Lösningen med takbalkarna innebar att vi slapp förstärka de befintliga takkonstruktionerna från insidan. Alla arbeten kunde göras ovanifrån och de befintliga lokalerna kunde användas under stor del av byggtiden, säger Jan-Eje Andersson, projektansvarig på VBK.