Exjobb presenteras på Chalmers idag 10/6

10 juni 2021

Avdelningen för konstruktionsteknik på Chalmers University of Technology bjuder in till presentationer av vårens examensarbeten torsdagen den 10 juni. För att få en starkare relation mellan näringsliv och akademi samt en effektivare kunskaps- och erfarenhetsöverföring anordnar universitetet tillsammans med konstruktionscentrum en workshop. Under workshopen presenterats genomförda examensarbeten med förhoppning om att bidra till diskussion.

Under dagen presenteras VBK:s exjobbare Hong Zhang och Lien Trinh sitt arbete om The 200 m timber tower – A study of building geometry and construction feasibility.

Studien omfattar en rad olika konventionella geometrier tillsammans med nyare infallsvinklar på hur en byggnads yttre geometri kan utformas för att uppnå en god strukturell bärförmåga. Studenterna har även tillämpat ”multi objective optimization” för att ta fram en passade geometri med avseende på bland annat byggnadens styvhet i relation till massa, dynamiska egenskaper, uthyrningsbar yta och total horisontell utböjning.

Arbetet har lett till några intressanta rekommenderade former för höga hus med trästomme. Den generella uppfattningen är att även dubbelkrökta geometrier skulle kunna uppföras på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt med rätt förutsättningar och att de traditionella byggnadsformerna inte nödvändigtvis är den bästa vägen framåt för att möjliggöra högre byggnader i trä.

Hur har samarbetet fungerat mellan studenterna och VBK?

Studenterna har varit målmedvetna och lyhörda för input. Processen har på ett naturligt sätt gått framåt och alla problem har kunnat lösas på ett smidigt sätt längs vägen. Vi har haft veckovisa avstämningar för att kunna hjälpa med de frågeställningar som funnits och även haft en gemensam kanal via Teams där det varit fritt fram för frågor och funderingar.

Det samlade intrycket är att vi med arbetet lagt en inspirerande grund för framtida höga byggnader med trästomme och tagit ytterligare ett steg i rätt riktning mot mer hållbart byggande, menar handläggare Johan Örnborg.

Var kan vi höra mer om arbetet?

Arbetet presenteras i eftermiddag 10/6 klockan 14:00 -14.50.
Logga in på : https://chalmers.zoom.us/j/61653629683
Kod: ACEX30 för att medverka.

Lycka till önskar vi Hong och Lien!