Nybyggnad av butiks- och kontorshus i kv Herrnhutaren 2

23 juni 2021

På uppdrag av Ramsbury Property AB ansvarar VBK för granskning av konstruktionshandlingar och platskontroll gällande provisoriska och permanenta konstruktioner när H&M får en ny butik-och kontorsbyggnad i kvarteret Herrnhuntaren.

En ny butiks- och kontorsbyggnad för detaljhandelsföretaget H&M skall uppföras på Kungsgatan i centrala Göteborg. Kvarteret Herrnhutaren ligger mellan Korsgatan, Kungsgatan, Östra Hamngatan och Vallgatan.

De gamla byggnaderna på tomten rivs och endast fasaden mot Kungsgatan behålls och rustas upp. VBKs uppdrag är att utföra granskning av konstruktionshandlingar och kontroll på plats gällande provisoriska konstruktioner såsom spont och stämp samt för schakt, grundläggning och källare.

-För denna typ av trångt innerstadsprojekt ligger mycket av utmaningarna i att få till de provisoriska konstruktionerna. Man skall schakta sig ner under golvnivå hos intilliggande fastigheter, varav fastigheten på ena sidan inte är grundförstärkt. I spontkonstruktionen ligger mycket tid, pengar och tekniska utmaningar, säger Ulf Kjellberg, uppdragsansvarig på VBK. En annan utmaning är transporter. Hur får man dit material? Hur transporterar man ut schaktmassor?

Andra saker att tänka på för ett projekt mitt i centrala staden är ljud- och vibrationsproblem vid spont- och pålslagning. Grannarna vill kunna bedriva sin verksamhet som tidigare utan att bli störda.

För själva nybygganden ligger en svårighet i den indragna källaren. Med hänsyn till kringliggande fastigheters kallmurar behöver källaren göras mindre än våningarna uppåt i huset, vilket ger utstickande konsoler för bjälklaget i marknivå.

Vårt uppdrag slutförs i december 2021. Projektet som helhet beräknas stå färdigt i mars 2023.