Samlade för hållbarhetsseminarium i Falkenberg

Hållbarhetsseminarium i Falkenberg!

12 november 2021

Äntligen kunde kollegorna på VBK träffas igen när vi för några veckor sedan åkte på ett efterlängtat seminarium till Falkenberg Strandbad.

Temat för seminariet var hållbarhet med fokus på hållbart byggande, ett tema som känns glödhett just nu, inte minst med tanke på det nya lagkravet på klimatdeklarationer som börjar gälla 1 januari 2022.

För att få en tydlig bild av hur byggbranschen jobbar med hållbarhet idag och vad som behöver göras framöver hade vi förmånen att få lyssna till Gerda Ingelhag och Maria Skarrie från Bengt Dahlgren. De gick bland annat igenom olika materials påverkan på miljön, hur man gör en livscykelanalys för en byggnad och gav oss en genomgång av de miljöcertifieringssystem som finns på marknaden idag.

Dagen avslutades med en gruppuppgift där alla medarbetare fick vara med och brainstorma kring hur vi som företag kan bidra till ännu mer hållbara byggprojekt – och om det fanns idéer!

Bollen var redan satt i rullning men fick, i och med detta seminarium, en helt ny fart framåt!