Viared Center

VBK med i unikt projekt med stort fokus på hållbarhet!

17 december 2021

VBK är glada över att få vara med i rollen som Diplomerad Fuktsakkunnig när man bygger nytt företagscentrum i Viared, Borås. Viared Center är ritat av Gert Wingårdh och kommer bli en unik byggnad avseende arkitektur, konstruktion och miljö. Den byggs i huvudsak i trä. Beställare är Viared Center AB som är en del av Riddartorpet AB.

En unik fastighet

Viared Center planeras inte endast byggas för att husera företagen i huset utan även för att bidra med något för de ca 6000 personer som jobbar i närområdet. Dessa kommer kunna uträtta sina dagliga ärenden i lokalerna då huset, utöver kontor, kommer innehålla café, restaurang, gym, massör, paketutlämning och en 24/7-butik med självbetjäning. Byggnaden omfattar 5500 m² i 4 våningar med garage och takterrass. Inflyttning sker sommaren 2023.

Biophilic design

Miljön i huset gör sig påmind både i konstruktionsmaterial och i inslag av grönskande arkitektur – så kallad ”Biophilic design”. Uttrycket är nytt och är ett koncept som används inom byggbranschen för att öka naturupplevelsen genom användning av växter i symbios med de givna rymd- och platsförhållandena.

Huset ska även uppnå nivå: guld enligt miljöbyggnad 3.1, vilket ställer höga krav på genomförandet i projektets samtliga skeden. För att klara fuktkraven krävs bl.a. att man måste ha med en diplomerad fuktsakkunnig i projektet.

”Det är kul och utmanande att vara med i ett projekt där man har stort fokus på hållbarhet, vilket är något jag personligen brinner starkt för.  Viared Center byggs till stora delar i trä och med mycket växtlighet, vilket innebär att det behövs en väl genomtänkt plan avseende hur man hanterar fukt i projektering, produktion och drift. Projektet drivs som en samverkansentreprenad vilket är givande då man kan utbyta erfarenheter och tankar med entreprenören i ett tidigt skede”.