VBK tar med sig över 60 år av erfarenhet vid etablering i Malmö

28 februari 2022

VBK expanderar och öppnar nytt kontor i Malmö. Satsningen leds av Johan Jönsson.

VBK är ett konsulterande ingenjörsföretag inom byggbranschen med över 100 anställda. Med över 64 år i branschen samt kunder och projekt som sträcker sig över hela Sverige öppnar VBK kontor i Malmö. Genom den lokala närvaron kommer vi erbjuda både befintliga och nya kunder expertis inom byggprojektering.

VBK:s höga kompetens inom komplexa byggnader och höga hus är eftertraktad och ökar behovet av en lokal närvaro i storstadsregionerna. Kontoret i Malmö kommer initialt tillhandahålla tjänster inom byggprojektering men ser en möjlighet till att erbjuda även projektledning efter etablering. Vår kompetens spänner mellan stora och små uppdrag – från att vara huvudkonstruktörer för Karlatornet till att kontrollera befintliga balkar.

– Mot bakgrunden att vi vill växa, att vår kompetens och kunskap är eftertraktad, att vi vill kunna jämna ut konjunktursvängningar mellan regionerna samt möjligheten för varje medarbetare att kunna delta i utvecklande och innovativa projekt oavsett geografisk placering, så ser vi en expansion och tillväxt i Malmöregionen som en väldigt bra väg framåt, säger Ola Kjellman, VD på VBK.

Genom etablering med lokalt kontor i Västra hamnen erbjudes hela VBK:s samlade erfarenhet och kompetens på den lokal marknaden.

Vår framgång grundar sig i våra engagerade medarbetare som alltid gör sitt yttersta för våra kunder, vårt företag och varandra. Att ta ett stort ansvar i våra projekt och i våra relationer är naturligt i rollen som VBK:are. Oavsett hur kort eller lång tid vi arbetat med byggnadskonstruktion är vår känsla av trygghet konstant, tack vare vår transparenta, omtänksamma och lärande kultur. Vi vet att det är genom kombinationen av vår gemensamma kompetens som vi uppnår excellens.

– Jag ser fram mot att erbjuda VBK:s samlade erfarenhet och spetskompetens tillsammans med vårt lokala team i Malmö, säger Johan Jönsson.

Vill du vara med och bygga VBK:s framtid och skapa hållbara lösningar tillsammans med oss, hör av dig!
För mer information kontakta Johan Jönsson.